ασφάλιση

κινδύνου:

   Να αποσαφηνίσει την ουσία της ασφάλισης είναι απαραίτητο να οριστεί η έννοια του κινδύνου. Ο κίνδυνος είναι μια φυσική εκδήλωση της σκόπιμη δραστηριότητα. Δεν οδηγεί προς το στόχο του, με απόκλιση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

 

Περίπτωση Ασφάλειες:

     Υλοποίηση πιθανό κίνδυνο στον οποίο θίγει την ασφαλισμένη περιουσία. Συνέπεια της ασφαλιστικής εκδήλωσης είναι η μερική ή ολική καταστροφή του ασφαλισμένου αντικειμένου.

 

“EDB Logistics” Ltd προσφέρει στους πελάτες της βοήθεια με την εγγραφή και την εκκαθάριση όλων των ειδών των ζημιών.

Συμβουλευτείτε μας και πλοήγησης!