Финансови услуги

   

   „ЕДБ Логистикс” ЕООД като партньор на „РАМ ФИНАНС” ЕООД” предлага на своите клиенти финансово-счетоводни услуги, консултантска дейност в областта на данъчното и счетоводното законодателство, съдействие при идентификацията на потенциални възможности за финансиране.

www.ramfinance.bg