Застраховане


 Риск:
  За да изясним същността на застраховането има нужда от дефиниране на понятието риск. Рискът е естествено проявяване на целенасочената дейност. Той води не към набелязаната цел, а към отклонение на очакваните резултати.

 

  Застрахователен случай:
    Реализирането на потенциална опасност, при която се засяга застраховано имущество. Последица от застрахователния случай е частичното или пълно унищожаване на застрахования обект.
  „ЕДБ Логистикс” ЕООД предлага на своите клиенти съдействие при регистриране и ликвидация на всички видове щети.
   Консултирайте се с нас !