χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

“EDB Logistics” Ε.Π.Ε. ως εταίρος του «RAM Οικονομικών” Ltd “προσφέρει πελάτη οικονομικές λογιστικές υπηρεσίες της, τη διαβούλευση στον τομέα της φορολογίας και λογιστικής νομοθεσίας, βοήθεια στον εντοπισμό των πιθανών ευκαιριών χρηματοδότησης.

www.ramfinance.bg